Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Referat Inwestycji, Gospodarki i Funduszy Zewnętrznych

Referat Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych

Kierownik Radosław Śmiałek

pokój nr 17

tel. 46 838 74 26 wew. 15

Załatwia sprawy w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • świadczenia pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • ogłaszanie przetargów,
 • przeprowadzanie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem wydatków funduszu sołeckiego.

 

Jarosław Wróblewski

Inspektor ds. Inwestycji

pokój nr 21

46 838 74 26 wew. 15

Załatwia sprawy w zakresie:

 • dróg,
 • oświetlenia ulicznego.

 

Anna Zabrzewska

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

pokój nr 15

tel. 46 838 74 26 wew. 21

Załatwia sprawy w zakresie:

 • rozwoju i Promocji gminy,
 • pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na rozwój infrastruktury gminnej,
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie sfery zadań publicznych
 • ochrony przeciwpożarowej gminy.

 

Magdalena Bończak

Podinspektor ds. zamówień publicznych

pokój nr 15

tel. 46 838 74 26 wew. 21

Załatwia sprawy w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • wnioski CEIDG.

 

Przejdź do treści