Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Referat Inwestycji, Gospodarki i Funduszy Zewnętrznych

Referat Inwestycji, Gospodarki i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Artur Więcławski

pokój nr 7

tel. 46 838 74 26 wew. 12

Załatwia sprawy w zakresie:

 • Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji.

 

Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki i Funduszy Zewnętrznych Robert Guzek

pokój nr 7

tel. 46 838 75 78

46 838 74 26 wew. 12

Załatwia sprawy w zakresie:

 • rolnictwa,
 • ochrony środowiska,
 • utrzymania czystości i porządku,
 • zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę,
 • spisów i badań statystycznych.

 

Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych

Inspektor Radosław Śmiałek

pokój nr 5

tel. 46 838 74 26 wew.17

Załatwia sprawy w zakresie:

 • zamówień publicznych,
 • świadczenia pomocy merytorycznej przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych,
 • ogłaszanie przetargów,
 • przeprowadzanie spraw związanych z planowaniem i rozliczaniem wydatków funduszu sołeckiego.

 

Stanowisko do spraw Gospodarki Nieruchomościami

Inspektor Urszula Jóźwiak
Zastępuję Agnieszka Kubica

pokój nr 7

tel. 46 838 75 78

46 838 74 26 wew. 12

Załatwia sprawy w zakresie:

 • gospodarki nieruchomościami,
 • gospodarki lokalowej,
 • realizacji zadań z zakresu ochrony dóbr kultury.

 

Stanowisko do spraw Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Pomoc Administracyjna Anna Zabrzewska

pokój nr 8

tel. 46 838 74 26, wew. 26

Załatwia sprawy w zakresie:

 • rozwoju i Promocji gminy,
 • pozyskiwania środków finansowych zewnętrznych na rozwój infrastruktury gminnej,
 • ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie sfery zadań publicznych
 • ochrony przeciwpożarowej gminy.

 

Przejdź do treści