Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Aktualności

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w Urzędzie Gminy Zduny

Szanowni  mieszkańcy! Dzień 30 września 2021 r. to ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy a odmowa grozi karą grzywny (art.57 ustawy o statystyce powszechnej). W związku z powyższym, w ramach pomocy mieszkańcom, Wójt Gminy Zduny – Gminny Komisarz Spisowy po raz kolejny organizuje Punkt Spisowy.   Spisu dokonywali będą pracownicy urzędu –…

eWoP – startuje nowa aplikacja ARiMR

Nowa aplikacja ARiMR ! 31 sierpnia 2021 r. ARiMR uruchomiła nową aplikację eWoP, która umożliwia rolnikom składanie przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe finansowane z budżetu PROW 2014-2020. To kolejne, obok aplikacji eWniosekPlus, cyfrowe narzędzie, które nie wymaga przygotowania i wysyłania dokumentów w formie papierowej.   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadziła możliwość złożenia…

Wsparcie dla KGW

Szanowni Państwo, od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu. Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności. By uzyskać wsparcie, muszą być…

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Szanowni Pacjenci ! Informujemy, że w Przychodni Zdrowia w Zdunach będziemy wykonywać bezpłatne szczepienia przeciwko grypie szczepionkami dostarczonymi przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Uprawnionymi do otrzymania bezpłatnej szczepionki są osoby wymienione w §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w tym m.in: Osoby w wieku 75+ (urodzone w roku 1946 i starsze), Pracownicy przedszkoli i szkół,…

KONSULTACJE SPOŁECZNE- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Zduny

S zanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 08 września do 22 września 2021 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem strategii lokalnych zagrożeń społecznych. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania dokumentu jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zduny na…

Przejdź do treści