Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

RZĄŚNO

2021

Zadanie pn. „Remont oraz zakup niezbędnego wyposażenia w Domu Ludowym w Rząśnie” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania:

– zakupiono stół z basenem,

– wykonano remont pomieszczenia kuchni oraz zaplecza.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

 

Przejdź do treści