Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

BOGORIA POFOLWARCZNA

2021

Zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Bogoria Pofolwarczna poprzez stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania wybudowano drewnianą Świetlicę wiejską.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Przejdź do treści