Slide Slide Slide Slide

Pełnomocnik ds. Obywatelskich, Obrony Cywilnej i Zarzązania Kryzysowego

Pełnomocnik ds. Obywatelskich, Obronny Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Inspektor Katarzyna Surma

pokój nr 20

tel. 46 838 75 89

46 838 74 26 wew. 25

Załatwia sprawy w zakresie:

  • spraw obronnych,
  • obrony cywilnej,
  • zarządzania kryzysowego,
  • ewidencji ludności.
Przejdź do treści