Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny

Gmina Zduny zakończyła realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Zduny”, na które otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 837 234,20 zł. Całkowita wartość prac montażowych  wyniosła 2 018 535,65 zł.

Wykonawcą prac projektowych oraz robót budowlanych była Grupa Ekoenergia sp. z o.o.
z Sierakowic Prawych, z którą Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński podpisał w dniu
23 września 2020 roku umowę na realizację ww. inwestycji.

Dzięki pozyskanym środkom 92 lokalizacje, w tym 90 prywatnych oraz dwa budynki użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudzkiego w Nowych Zdunach oraz Dom Ludowy w Urzeczu, zostały wyposażone
w przyjazne środowisku odnawialne źródła energii.

W ramach projektu na terenie Gminy powstało 55 nowych instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą mieszkańcom gminy na znaczne oszczędności wynikające z ilości zużycia energii elektrycznej, 52 nowe instalacje kolektorów słonecznych służących do przygotowywania ciepłej wody użytkowej oraz 6 kotłów na biomasę, które ogrzeją budynki z wykorzystaniem małoinwazyjnych, przyjaznych środowisku materiałów.

Ponadto, na budynku Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach pojawi się instalacja fotowoltaiczna o mocy blisko 40 kW, która w znaczny sposób pozwoli obniżyć koszty związane z zapotrzebowaniem na energię elektryczną, a tym samym odciążyć budżet gminy.

W ramach umowy zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego pozyskane środki pozwoliły na pokrycie 85 % kosztów kwalifikowanych netto zadania, natomiast pozostałe
15 % kosztów kwalifikowanych w tym podatek VAT 8% lub 23% w zależności od miejsca umieszczenia instalacji (odpowiednio budynek mieszkalny lub budynek gospodarczy) stanowiły wkład własny w realizację inwestycji.

Realizacja tego zadania wpisuje się w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zduny, którego celem jest doprowadzenie do poprawy jakości powietrza w Gminie. Zmniejszy się ilość emiterów oraz uwalnianych substancji szkodliwych (w tym: CO2, pyłków dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Nadrzędnym efektem zrealizowanej inwestycji jest poprawa jakości powietrza oraz stworzenie bardziej przyjaznej środowisku i efektywnej infrastruktury energetycznej.

Gmina Zduny będzie czynić starania, aby w kolejnych latach ilość ekologicznych instalacji na terenie gminy sukcesywnie się powiększała.

Przejdź do treści