Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Placówki Kulturalne

Placówki Kulturalne

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny
Zduny 1f  99-440 Zduny, tel. 46/838 76 08, 838 74 16
e-mail: bdk@bdkzduny.pl

GODZINY OTWARCIA:
Poniedziałek 1000 – 1800
Wtorek 1000 – 1800
Środa 800 – 1800
Czwartek 1000 – 1800
Piątek 1000 – 1800
Sobota 900 – 1600
(pierwsza każdego miesiąca)

 

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/1176/06 Rady Gminy w Zdunach z dn. 25 maja 2006r. w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Kultury w samorządową instytucję kultury powstała Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny. Jako gminna instytucja kultury jest biblioteką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o bibliotekach, z rozszerzoną działalnością kulturalną, finansowana z budżetu Gminy w formie udzielanej corocznie dotacji.

 

Mieści się w samodzielnym budynku w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do wszechstronnej działalności w tym biblioteka, czytelnia komputerowa i duża sala widowiskowa. z W budynku został przeprowadzony remont generalny w 1998 r., wymiana okien, drzwi, c.o., oraz w kolejnych latach bieżące prace remontowo konserwacyjne polegające między innymi na: malowani pomieszczeń, klatki schodowej oraz remoncie sceny, w roku 2018 dokonano adaptacji pomieszczeń po posterunku Policji – 2018 r.), Budynek posiada podjazd dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnościami.

BP i DK Gminy Zduny realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, zaspokaja potrzeby czytelnictwa organizując spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek, kiermasze, organizując imprezy rozrywkowe, turystyczne i sportowe, prowadząc ogniska artystyczne, realizując imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe).

 

Poprzez swoją działalność przygotowuje do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, stwarza warunki do podejmowania działalności związanej z rozwojem twórczości artystycznej i sztuki ludowej oraz merytorycznego nadzoru i opieki nad amatorskim ruchem artystycznym.

Przejdź do treści