Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Historia

Zarys historyczny

Historycznie ziemie położone dzisiaj w granicach gminy Zduny począwszy od XII, XIII w., jak wskazują źródła pisane, należały do dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. Ziemie te stanowiły mazowieckie dobra arcybiskupów, co było związane z późniejszymi procesami gospodarczymi, kulturowymi i społecznymi w sposób rzutujący na pewną odrębność gospodarczo-administracyjną tych terenów. Znamienny dla ukształtowania się odrębności zwyczajowej, gospodarczej, społecznej Księstwa Łowickiego miał wiek XIX. Uwidoczniło się to zwłaszcza w typie zagród, w ogólnym budownictwie, strojach, obrzędach, zwyczajach.

Lud zamieszkujący teren gminy Zduny zwany był Księżakami.

Obecnie żywe są jeszcze tradycje księżackie. Okazjonalnie, szczególnie podczas świąt, obserwować można barwne procesje mieszkańców ubranych w stroje ludowe.

Oficjalnie nazwę gmina Bąków na gmina Zduny zmieniły władze państwowe w 1950 r., potwierdzając tym tylko stan faktyczny, gdyż urząd od dawna znajdował się w Zdunach. I tak już, pomimo reform administracyjnych, pozostało do dzisiaj.

Przejdź do treści