Slide Slide Slide Slide

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zduny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gminazduny.pl/blog/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zduny

Zduny 1C

99-440 Zduny

Tel. 46 838 74 26

email: sekretariat@gminazduny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu), ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Przykładem takich informacji są wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • Możliwość zmiany odstępu pomiędzy akapitami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy wierszami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy słowami;
 • Możliwość zmiany odstępu między literami.

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • ALT + H – Wyszukiwarka
 • ALT + G – Strona główna
 • ALT + M – Mapa strony
 • ALT + K – Kontrast
 • ALT + L – Powiększenie czcionki
 • ALT + S – Pomniejszenie czcionki
 • ALT + J – Domyślny rozmiar czcionki
 • ALT + Q – Na górę strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Surma
e-mail: sekretariat@gminazduny.pl
Telefon: 468387426

Procedura wnioskowo-skargowa

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, znajdujący się przy schodach.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają również Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy,

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Pracownicy z pomieszczeń na piętrze schodzą do osób z niepełnosprawnościami celem ułatwienia załatwienia sprawy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Przejdź do treści