Slide Slide Slide Slide

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zduny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://gminazduny.pl/blog/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zduny

Zduny 1C

99-440 Zduny

Tel. 46 838 74 26

email: sekretariat@gminazduny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Ginalska
e-mail: rada@gminazduny.pl
Telefon: 468387426

Procedura wnioskowo-skargowa

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Przejdź do treści