Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Zduny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://gminazduny.pl/blog/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Zduny

Zduny 1C

99-440 Zduny

Tel. 46 838 74 26

email: sekretariat@gminazduny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwanych plików pdf (skan dokumentu), ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej. Przykładem takich informacji są wnioski o udostępnienie informacji publicznych, petycje, jednak będą sukcesywnie przetwarzane do tej postaci,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu;
 • Możliwość zmiany odstępu pomiędzy akapitami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy wierszami;
 • Możliwość zmiany odstępu miedzy słowami;
 • Możliwość zmiany odstępu między literami.

 

Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:

 • ALT + H – Wyszukiwarka
 • ALT + G – Strona główna
 • ALT + M – Mapa strony
 • ALT + K – Kontrast
 • ALT + L – Powiększenie czcionki
 • ALT + S – Pomniejszenie czcionki
 • ALT + J – Domyślny rozmiar czcionki
 • ALT + Q – Na górę strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Surma
e-mail: sekretariat@gminazduny.pl
Telefon: 468387426

Procedura wnioskowo-skargowa

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście.

Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnością, znajdujący się przy schodach.

Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy wejściu głównym.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udzielają również Pracownicy Urzędu w sposób dotykowy i głosowy,

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Pracownicy z pomieszczeń na piętrze schodzą do osób z niepełnosprawnościami celem ułatwienia załatwienia sprawy.

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Przejdź do treści