Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2734E ODCINEK BĄKÓW GÓRNY – LEŚNICZÓWKA W RAMACH FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek Bąków Górny – Leśniczówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowano
ze środków Państwowego Funduszu Celowego tj. Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości  1 057 365,00 zł.

Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Spółka z o. o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski,
które prowadziło prace budowlane w miesiącach lipiec, sierpień.

W dniu 28.09.2020 r. odbył się odbiór końcowy drogi powiatowej.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 510 522,84 zł

Głównym celem inwestycji była poprawa infrastruktury drogowej, dzięki której nastąpi wzrost potencjału społeczno-gospdarczego poprzez zmiany jakościowe
w sieci dróg a co za tym idzie poprawie ulegnie przede wszystkim komfort życia mieszkańców głównie dzięki zwiększeniu komfortu podróżowania jak i również
skróceniu czasu niezbędnego na dojazdy np.: do miejsc zatrudnienia zlokalizowanych głównie w Łowiczu, Bielawach, Zdunach czy Piątku.

Sieć dróg będąca w bardzo dobrym stanie technicznym umożliwi napływ potencjalnych inwestorów z terenu zarówno województwa łódzkiego jak również
województwa sąsiedniego tj. mazowsza. Inwestorzy skłonniejsi są przeprowadzać relokację lub budowę nowych baz w miejscach do których dojazd
(drogi którymi się poruszają zarówno pracownicy jak i transport oraz potencjalni kontrahenci) jest komfortowy i nie generuje ryzyka uszkodzenia
transportowanych materiałów lub samych maszyn i środków transportowych. Dodatkowo należy podkreślić, iż wszelka poprawa jakości dróg umożliwia
już istniejącym przedsiębiorstwom rozwój oraz konkurowanie na podobnym lub nawet wyższym poziomie z podobnymi  przedsiębiorstwami działającymi
choćby w skali województwa lub mikro regionu np.: dwóch powiatów. Możliwość sprowadzenia nowych inwestorów to także zwiększenie szans na
poznawanie i wdrażanie nowych technologii oraz rozwój już stosowanych.

Rozwój sieci dróg powiatowych pozwoli na połączenie w równomiernym stopniu z siecią dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez teren
powiatu łowickiego oraz z siecią Autostrad głównie autostradą A1.

3 Lubi
Wcześniejszy post: PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 105410E WE WSI NOWE ZDUNYNastępny post INFORMACJA !!!

Powiązane wpisy

Przejdź do treści