Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

20 maja 2022 roku Wójt Gminy Zduny Krzysztof Skowroński podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych z Kutna na realizację zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Zduny.
Jest to jedna z największych umów, jaką Gminie udało się podpisać.
Umowa opiewa na kwotę 13 197 998,75 zł, z czego11 544 875,00 złotych pochodzi z największego dofinansowania w historii Gminy Zduny pozyskanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
W ramach przedmiotowej umowy zostanie przebudowanych 21 odcinków dróg o łącznej długości ok. 25 km.
Realizacja zadania powinna zakończyć się pod koniec 2023 roku.
Mieszkańcy Gminy Zduny będą mogli korzystać z pierwszych przebudowanych odcinków już w tym roku.
Przejdź do treści