Slide Slide Slide Slide

Wiskienica Dolna

Wiskienica Dolna

Wieś o ogólnej powierzchni 406 ha, którą zamieszkuje 159 mieszkańców.

Pierwsza wzmianka w źródłach historycznych Wiskienica pojawia się przy lokacji jej i Łaźnik na prawie średzkim. Należała do tenuty zduńskiej. Prawdopodobnie powstała przed 1136 r. Na to też wskazują ustalenia archeologiczne. Nazwa wsi również wskazuje na jej odległy rodowód. Najstarsze zapisy nazwy tej wsi. brzmiąViskithniczna, Vyszkithnicza. Źródłosłów w języku staropolskim wskazuje, iż pierwsza osada powstała na miejscu wytrzebionego lasu. Wiskienica podzielona jest na dwie odrębne wsie: Wiskienicę Dolną i Wiskienicę Górną.

sołtys: Jacek Kutkowski

Przejdź do treści