Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Renowacja zbiorników wodnych

2022

Renowacja zbiornika wodnego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach

W ramach zadania wykonano:

– czyszczenie zbiornika wodnego,

– wypompowanie wody wraz z odszlamieniem i odmuleniem,

– demontaż burt zbiornika wodnego z płyt i słupków betonowych,

– równanie dna i brzegów zbiornika wodnego,

– montaż płyt i słupków betonowych w zbiorniku wodnym,

– prace porządkowe na terenie wokół zbiornika wodnego, w zakres których wchodzi między innymi wycinka oraz wywóz drzew i krzewów.

Realizacja zadania w zakresie renowacji zbiornika małej retencji w miejscowości Zduny wpłynęła znacząco na zapobieganie skutkom suszy. Dzięki dobrze funkcjonującemu zbiornikowi małej retencji możliwe jest gromadzenie wody w okresie nasilonych opadów, roztopów i stworzenie rezerwuaru wody na czas suszy, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego i podtopień. Istnienie na terenie Gminy Zduny zbiornika wodnego małej retencji ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia skutków skrajnych zjawisk hydrologicznych, zachodzących na skutek zmian klimatu oraz zatrzymanie wody w obszarach użytkowanych rolniczo. Renowacja zbiornika pozwoliła również na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego terenu Gminy Zduny, poprzez możliwość wykorzystania zgromadzonej w nim wody w przypadku wystąpienia pożarów. Realizacja zadania wpłynęła również na zwiększenie możliwości organizacji działań integrujących mieszkańców, poprawę estetyki oraz funkcjonalności miejscowości.

Wartość zadania wyniosła 184 500,00 zł, z czego dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego to kwota 146 105,55 zł.

 

 

 

Przejdź do treści