Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

W dniu 4 grudnia 2020 roku w Urzędzie Gminy Zduny odbyło się przekazanie sprzętu dwóm jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
Gminy Zduny należącym do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego OSP Bąków Górny oraz OSP Zduny. Sprzęt zakupiono  w ramach środków
pozyskanych przez Gminę Zduny z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Uroczystego przekazania dokonał Wójt Gminy Zduny – Krzysztof Skowroński wraz z Posłem na Sejm RP – Tadeuszem Woźniakiem.
Nowo zakupiony sprzęt będzie służył poprawie gotowości bojowej jednostek oraz przyczyni się do poprawy jakości oraz skuteczności
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio na miejscu zdarzenia.

Oby sprzęt służył druhom przez długie lata…

 

Przejdź do treści