Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

BĄKÓW DOLNY

Zadanie pn. „Uzupełnienie zastawy stołowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bąkowie Dolnym, doposażenie zaplecza kuchennego oraz Sali Domu Ludowego, z którego korzysta społeczność naszej wsi” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania zakupiono:

– klimatyzator,

– przepływowy gazowy podgrzewacz wody,

– zmywarkę,

– zastawę stołową.

Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

 

Przejdź do treści