Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

BĄKÓW DOLNY

2021

Zadanie pn. „Uzupełnienie zastawy stołowej dla Koła Gospodyń Wiejskich w Bąkowie Dolnym, doposażenie zaplecza kuchennego oraz Sali Domu Ludowego, z którego korzysta społeczność naszej wsi” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania zakupiono:

– klimatyzator,

– przepływowy gazowy podgrzewacz wody,

– zmywarkę,

– zastawę stołową.

Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

 

Przejdź do treści