Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Sekretarz Aleksandra Latuszek

pokój nr 17

tel. 46 838 75 90

46 838 74 26 wew. 22

 

Biuro Rady

Inspektor Kinga Łuczak

tel. 46 838 74 26 wew. 22

Załatwia sprawy w zakresie:

 • obsługi Rady Gminy,
 • zadań związanych z organizacją wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, Sejmu i Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego, Izby Rolniczej oraz referendów,
 • spraw związanych z przygotowaniem wyborów ławników,
 • spraw związanych z przygotowaniem wyborów sołtysów.

 

Ewa Wawrzyn

Podinspektor ds. organizacyjnych kadr

pokój nr 18

tel. 46 838 74 26 wew. 20

Załatwia sprawy w zakresie:

 • organizacyjnym urzędu gminy,
 • kadrowym pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • kancelaryjnym urzędu gminy.

 

Katarzyna Ginalska

Podinspektor ds. oświaty

pokój nr 5

tel. 46 838 74 26 wew. 20

Załatwia sprawy w zakresie:

 • spraw związanych z ochroną zdrowia,
 • udzielania informacji publicznej z zakresu działalności organów gmin, a w szczególności publikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • transportu oświaty,
 • prowadzi sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły podstawowe i placówki oświatowe, a w szczególności:
  • prowadzenie spraw dotyczących spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • organizowanie dowozu dzieci do szkół,
  • prowadzenie  spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Stanowisko do spraw Kancelaryjno – Biurowych

Anna Kosmala – stażystka

pokój nr 16

tel. 46 838 74 26 wew. 20

 

Przejdź do treści