Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny

Kierownik Aleksandra Latuszek

pokój nr 17

tel. 46 838 75 90

46 838 74 26 wew. 21

 

Biuro Rady

Podinspektor Katarzyna Ginalska

tel. 46 838 74 26 wew. 22

Załatwia sprawy w zakresie:

 • obsługi Rady Gminy,
 • transportu oświaty,
 • zadań związanych z organizacją wyborów do Rady Gminy, Rady Powiatu i Sejmiku Wojewódzkiego, Sejmu i Senatu, Prezydenta, Parlamentu Europejskiego, Izby Rolniczej oraz referendów,
 • spraw związanych z przygotowaniem wyborów ławników,
 • spraw związanych z przygotowaniem wyborów sołtysów,
 • spraw związanych z ochroną zdrowia,
 • udzielania informacji publicznej z zakresu działalności organów gmin, a w szczególności publikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Stanowisko do spraw Organizacyjnych, Kadr i Oświaty

Podinspektor Elżbieta Cieślińska,

pokój nr 18

tel. 46 838 74 26 wew. 15

Załatwia sprawy w zakresie:

 • organizacyjnym urzędu gminy,
 • kadrowym pracowników urzędu gminy i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzi sprawy związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne szkoły podstawowe i placówki oświatowe, a w szczególności:
  • prowadzenie spraw dotyczących spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
  • organizowanie dowozu dzieci do szkół,
  • prowadzenie  spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
  • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników.

 

Stanowisko do spraw Kancelaryjno – Biurowych

Dominika Dałek – stażystka

pokój nr 16

tel. 46 838 74 26 wew. 20

Załatwia sprawy w zakresie:

 • kancelaryjnym urzędu gminy,
 • ochrony przeciwpożarowej urzędu.

 

Przejdź do treści