Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

RETKI

2021

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Retkach oraz ułożenie podłogi” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania:

– zakupiono zastawę stołową oraz krzesła,

– wykonano remont podłogi.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Przejdź do treści