Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Zabytki

Do zabytków zlokalizowanych na terenie gminy Zduny należą:

– Kościół parafialny w Zdunach wraz z cmentarzem przykościelnym;

– Kościół parafialny w Bąkowie Górnym wraz z cmentarzem przykościelnym;

– Cmentarz Rzymsko-Katolicki grzebalny w Bąkowie Górnym;

– Kaplica wraz z murem ogrodzeniowym w Bąkowie Górnym;

– Kościół parafialny w Złakowie Kościelnym wraz z cmentarzem przykościelnym;

– Cmentarz Rzymsko-Katolicki grzebalny w Złakowie Kościelnym;

– Cmentarz Mariawicki w Nowych Zdunach;

– Zespół zabudowy wsi Złaków Borowy;

– Pozostałości po Parku Dworskim w Bogorii Górnej;

– Most spawany na rzece Słudwii w Maurzycach z 1929 roku (pierwszy na świecie most

spawany inż. Stefana Bryły);

– Przytulisko w Złakowie Kościelnym;

– Plebania w Złakowie Kościelnym;

– Bąków Dolny – cmentarzysko kurhanowe (kultura łużycka z epoki brązu).

– Łowicki Park Etnograficzny w Maurzycach.

 

Ponadto tereny gminy Zduny rozciągają się na obszarze Pradoliny Bzury-Neru i Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, które zostały objęte ochroną przez program Natura 2000.

Pradolina Bzury-Neru zajmuje powierzchnię 17 884 ha, z czego 1 323,4 ha znajduje się na terenie gminy Zduny. Tymczasem powierzchnia Pradoliny Warszawsko-Berlińska wynosi
22 159,7 ha, a 1 316,6 ha znajduje się na terenie gminy.

Przez obie pradoliny przepływa rzeka Bzura.

Na obszarach Pradoliny Bzury-Neru występują cenne lasy łęgowe. Charakterystyczna jest tzw. sukcesja regeneracyjna, doprowadzająca do odtwarzania się naturalnych lasów łęgowych, zespołów szuwarowych i olsów w wyniku wycofania się rolnictwa. W lasach występuje wiele gatunków chronionych ptaków, płazów i gadów.

Pradolina Warszawsko-Berlińska stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków. Występują tam m.in.: bąk, czapla (biała, purpurowa), bocian (czarny, biały), łabędź (mały, krzykliwy), żuraw, rybitwa (rzeczna, czarna) dzięcioł, derkacz.

Na terenie gminy zlokalizowane są również pomniki przyrody:

– wiąz szypułkowy – w Zdunach;

– jesion wyniosły  – w Zduńskiej Dąbrowie.

Przejdź do treści