Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Szymanowice

Szymanowice

Wieś o ogólnej powierzchni 402 ha, którą zamieszkuje 149 mieszkańców.
Wzmianka o Szymanowicach jako własności arcybiskupstwa pojawia się po raz pierwszy
w dokumencie Kazimierza Wielkiego w 1357 r. potwierdzającym włości i przywileje arcybisków gnieźnieńskich, chociaz prawdopodobnie wieś powstała co najmniej sto lat wczesniej.
Nazwa patronimiczna (Symunowice) wskazuje stary rodowód wsi (przeł. XI/XII).

sołtys: Edward Pierzchała

Przejdź do treści