Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Bąków Dolny

Bąków Dolny

Wieś o ogólnej powierzchni 655 ha, która zamieszkuje 307 mieszkańców. Pierwszy raz Bąków wymieniony jest w inwentarzu wśród dóbr arcybiskupich, do których przeszedł między 1576
a 1592 r. Wcześniej był własnością szlachecką. W końcu XIV w. w księgach sądowych łęczyckich wymienieni są trzej dziedzice z Bąkowa. Bąków Górny już wtedy był własnością arcybiskupią. Należy przypuszczać, iż wieś ta powstała w XIV w.

sołtys: Elżbieta Wieteska

Przejdź do treści