Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy aktualne wnioski, deklaracje oraz informacje, które mogą Państwo wypełnić przed przyjściem do Urzędu Gminy.

 

Wnioski :

Wniosek_o_dodatek_węglowy

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Aktualne deklaracje:

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz-A

Deklaracja dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz-_B_

Wzór umowy dzierżawy

Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest

Wniosek o udzielenie pomocy mieszkańcom Gminy Zduny na usuwanie folii rolniczych i innych odpadó pochodzących z działalności rolniczej

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja na podatek leśny – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja na podatek rolny – załącznik ZDR2

Deklaracja na podatek rolny – osoby prawne

Deklaracja na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne – załącznik DT-1A

Deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik ZDN1

Deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik ZDN2

Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny – załącznik ZDL1

Deklaracja na podatek leśny – załącznik ZDL2

Zgłoszenia do pobrania :

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – osoby fizyczne i prawne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości lub istnieniu gospodarstwa rolnego – osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – osoby prawne

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Wniosek o nadaniu numeru porządkowego

Wniosek o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie w CEIDG

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia w pasie drogowym

Wniosek zgłoszenie zakończenia robot w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia i naliczenie opłat za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

MPZP Maurzyce

Informacje do pobrania:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne

Dokumenty dla osób ubiegających się o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym.

Zeznania świadków

Oświadczenia wnioskodawcy w sprawie braków dokumentów

Dodatkowo osoba starająca się o potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym powinna posiadać:

  • zaświadczenie o zameldowaniu w wyznaczonym okresie pracy w gospodarstwie rolnym,
  • zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego we wskazanym okresie,
  • oświadczenie o pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. Nr 54, poz. 310).

Przejdź do treści