Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

DO POBRANIA

Szanowni Państwo,

poniżej umieszczamy aktualne wnioski, deklaracje oraz informacje, które mogą Państwo wypełnić przed przyjściem do Urzędu Gminy.

 

Wzór umowy dzierżawy

Deklaracje do pobrania:

Deklaracja na podatek leśny – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja na podatek rolny – załącznik ZDR2

Deklaracja na podatek rolny – osoby prawne

Deklaracja na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne

Deklaracja na podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i prawne – załącznik DT-1A

Deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik ZDN1

Deklaracja na podatek od nieruchomości – załącznik ZDN2

Deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne

Deklaracja na podatek leśny – załącznik ZDL1

Deklaracja na podatek leśny – załącznik ZDL2

Zgłoszenia do pobrania :

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – osoby fizyczne i prawne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości lub istnieniu gospodarstwa rolnego – osoby fizyczne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach – osoby prawne

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym

Wniosek o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie w CEIDG

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym

Wniosek zgloszenie zakonczenia robot w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu w pasie drogowym

 

Informacje do pobrania:

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN1

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN2

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – załącznik ZIN3

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne

Przejdź do treści