Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Zalesie

Zalesie

Wieś o ogólnej powierzchni 278 ha, którą zamieszkuje 83 mieszkańców.
W XIX w. wieś leżała poza granicami Księstwa Łowickiego.Po raz pierwszy wzmiankowana
w niepublikowanych księgach ziemskich orłowskich w 1432 r. Należała do klucza piątkowskiego włości arcybiskupstwa gnieźnieńskiego.

sołtys: Jolanta Krysztofiak

Przejdź do treści