Slide Slide Slide Slide

Rząśno

Rząśno

Wieś o ogólnej powierzchni 528 ha, którą zamieszkuje 206 mieszkańców.
Wieś tę lokował abp Jarosław Bogoria “na surowym korzeniu”. Lokacja na prawie średzkim nastąpiła w 1365 r. i tę datę należy uznać za początek Rząśna.
Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od wrzosowisk, wtedy nazywanych rzęsą.

sołtys: Grzegorz Ziółkowski

Przejdź do treści