Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

AZBEST

2022

Zadanie pod nazwą

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2022 r.”

zostało wykonane przy udziale dofinansowania w formie dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków z budżetu Gminy Zduny

Koszt całkowity zadania: 77 904,45 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 70 114,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 7 790,45 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z przygotowaniem wyrobów zawierających azbest do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem o masie 221,950 Mg.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

2021

Zadanie pod nazwą 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2021 r.”

zostało wykonane przy udziale dofinansowania w formie dotacji z

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków z budżetu Gminy Zduny

Koszt całkowity zadania: 75 251,79 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 67 726,61 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 7 525,78 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z przygotowaniem wyrobów zawierających azbest do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem o masie 216,39 Mg.

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Zadanie pod nazwą 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2021 roku”

uzyskało dofinansowanie w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Planowany całkowity koszt  zadania: 81 227,40 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 72 898,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 8 329,40 zł

W ramach zadania przewidziano prace związane z przygotowaniem wyrobów zawierających azbest do demontażu, transportu,
transportem oraz unieszkodliwieniem o masie 207,966 Mg z 65 posesji na terenie Gminy Zduny.

 

wfosigw logo

2020

Zadanie pod nazwą 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2020 r.”

zostało wykonane przy udziale dofinansowania w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków z budżetu Gminy Zduny

Koszt całkowity zadania: 35 557,25 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 32 001,53 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 3 555,72 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z przygotowaniem wyrobów zawierających azbest do transportu,
transportem oraz unieszkodliwieniem o masie 127,61 Mg.

Przejdź do treści