Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

AZBEST

Zadanie pod nazwą

 

„Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Gminie Zduny w 2020 r.”

zostało wykonane przy udziale dofinansowania w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środków z budżetu Gminy Zduny

Koszt całkowity zadania: 35 557,25 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 32 001,53 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie: 3 555,72 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z przygotowaniem wyrobów zawierających azbest do transportu,
transportem oraz unieszkodliwieniem o masie 127,61 Mg.

Przejdź do treści