Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

WISKIENICA GÓRNA

Zadanie pn. Remont oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej zostało zrealizowane w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku Domu Ludowego a kuchnia zyskała nowy stół, zlew oraz podgrzewacz do wody.

 

Przejdź do treści