Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

WISKIENICA GÓRNA

2020

Zadanie pn. Remont oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Wiskienicy Górnej zostało zrealizowane w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania wymieniono drzwi wewnętrzne w budynku Domu Ludowego a kuchnia zyskała nowy stół, zlew oraz podgrzewacz do wody.

 

Przejdź do treści