Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

BĄKÓW GÓRNY

2022

Zadanie pn. Utwardzenie terenu wokół Domu Ludowego zostało zrealizowane w ramach naboru Sołectwo na plus.

W ramach zadania utwardzono teren przed altana oraz wykonano chodniczek wokół budynku.

Wartość zadania wyniosła 19 950,00 zł, z czego otrzymane dofinansowanie to 12 000,00 zł.

 

 

 

 

 

2020

Zadanie pn. Remont oraz zakup wyposażenia do sali edukacyjno-sportowej w Domu Ludowym w Bąkowie Górnym zostało zrealizowane w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania wykonano remont Sali edukacyjno sportowej, której ściany zyskały Nowy kolor oraz strukturę. Zakupiono również stół bilardowy, który posłuży w organizacji spotkań w celu integracji lokalnej społeczności. Wszystkie prace remontowe zostały wykonane siłami własnymi przez mieszkańców wsi.

 

Przejdź do treści