Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

URZECZE

Zadanie pn. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Urzecze poprzez utwardzenie terenu przed Domem Ludowym zostało zrealizowane w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania przed budynkiem Domu Ludowego został utwardzony terem poprzez ułożenie kostki brukowej. Prace przygotowawcze zostały wykonane przez mieszkańców wsi.

 

Przejdź do treści