Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

URZECZE

2022

Zadanie pn. Remont Domu Ludowego w miejscowości Urzecze zostało dofinansowane w ramach naboru ”Infrastruktura sołecka na plus”.

W ramach prac remontowych budynku Domu Ludowego w Urzeczu wykonano między innymi:

– odmalowanie elewacji,

– położenie mozaiki,

– wymianę części dachu,

– malowanie drzwi blaszanych,

– wykonanie instalacja oświetlenia nad drzwiami,

– wymianę drzwi zewnętrznych,

– wykonanie sufitu podwieszanego na dużej Sali,

– montaż lamp oświetleniowych,

– malowanie ścian dużej sali z boazerią,

– malowanie ścian małej Sali,

– wykonanie ścianki na scenie,

– wykonanie nakładek na parapety,

– montaż włączników,

– wymianę drzwi do małej Sali,

– montaż nowej rozdzielni,

– montaż rolety na scenie.

Całkowity koszt zadania wyniósł 110 390,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 100 000,00 zł.

 

 

 

 

 

 

2020

Zadanie pn. Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Urzecze poprzez utwardzenie terenu przed Domem Ludowym zostało zrealizowane w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. W ramach zadania przed budynkiem Domu Ludowego został utwardzony terem poprzez ułożenie kostki brukowej. Prace przygotowawcze zostały wykonane przez mieszkańców wsi.

 

Przejdź do treści