Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Likwidacja skutków wichur i burz na terenie Gminy Zduny

Zadanie pod nazwą 

„Likwidacja skutków wichur i burz na terenie Gminy Zduny”

zostało wykonane przy udziale dofinansowania w formie dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
oraz środków z budżetu Gminy Zduny

Koszt całkowity zadania: 126 397,72 zł

Źródła finansowania:

WFOŚiGW w Łodzi (dotacja) w kwocie: 118 869,00 zł

Budżet Gminy Zduny w kwocie:   7 528,72 zł

W ramach zadania przeprowadzono prace związane z:

– usuwaniem, frezowaniem i zrąbkowaniem drzew w celu oczyszczenia gruntu,

– pielęgnacją i zabezpieczeniem uszkodzonych drzew i krzewów,

– wypełnieniem wyrw i udrożnieniem rowów przydrożnych,

– usuwaniem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów.

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Przejdź do treści