Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Maurzyce

Maurzyce

Wieś nad Bzurą o ogólnej powierzchni 854 ha, którą zamieszkuje 225 mieszkańców;
Wieś po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie Kazimierza Wielskiego w 1357r. potwierdzającym posiadłości arcybiskupstwa. Pochodzenie nazwy jest niejasne, historycy
(J. Warężak, S.M. Zajączkowski) skłonni są uznać Maurzyce za nazwę patronimiczną pochodzącą od jakiegoś Maura (Maurza). Imię Maur w Polsce wczesnośredniowiecznej było niezwykle rzadkim; znamy Maura, biskupa krakowskiego z przełomu XI/XII w. Warto jednak zwrócić uwagę, że najstarsze wzmianki o tej wsi od 1357 r. do lat dwudziestych XVI w. podają pisownię Marzicze bądź Marzice. Jest to roślina, należąca do turzycowatych, która nosi starą polską nazwę „marzyca” (schoenus) i występuje na torfowiskach. Być może więc od marzycy wieś wzięła nazwę. W pobliżu zlokalizowany jest skansen wsi łowickiej oraz pierwszy na świecie drogowy most spawany.

sołtys: Witold Jabłoński

Przejdź do treści