Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Jackowice

Jackowice

Wieś o ogólnej powierzchni 782 ha, którą zamieszkuje 411 mieszkańców.
Wieś jest po raz pierwszy wzmiankowana w 1370 r., kiedy wśród świadków na dokumencie Jana, starosty łęczyckiego, wystąpił Jaczko, dziedzic Jackowic („heres de Iaczkovicz”).
W dokumentach sądowych występują później (XIV/XV w.) różni właściciele wsi, której część
w końcu XV w. dziedzic imieniem Grzegorz zamienił z arcybiskupem na wieś Krzykosy. W 1512 r. są wspominane Jackowice Małe, będące własnością Wituskiego; graniczyć one miały ze Zdunami. Wieś ta z czasem stała się własnością łowickich pijarów i stąd otrzymała nazwę Jackowice Pijarskie w odróżnieniu od starszych, powstałych prawdopodobnie przed 1136 r. Jackowic Prymasowskich.
Nazwa wsi od wspomnianego wyżej Jaczka.

sołtys: Stanisław Perzyna

 

Przejdź do treści