Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

BOGORIA DOLNA

2021

Zadanie pn. „Sołectwo na plus” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania zakupiono:

– dwa stoły kuchenne,

– piec konwekcyjny.

Projekt finansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 9 929,00 zł.

Przejdź do treści