Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym

 

Gmina Zduny otrzymała dofinansowanie ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasze Ekologiczne Pracownie” na realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bąkowie Górnym” w wysokości 44 660,00 zł.

Dzięki otrzymanym środkom została utworzona nowoczesna ekopracownia umożliwiająca korzystanie z nowoczesnych technik informacyjno – komunikacyjnych, które wpłyną na jakość kształcenia a zarazem łatwość przyswajania wiedzy.

W ramach zadania odnowiono podłogę, ściany zyskały nowy, jasny kolor oraz fototapetę a w oknach pojawiły się rolety. Zakupiono:

– elementy wyposażenia pracowni tj. biurko, krzesła, stoły, stół laboratoryjny, szafę z witryną,

– pomoce dydaktyczne służące do realizacji programu edukacyjnego tj. interaktywne plansze przyrodnicze, multimedialne pracownie przedmiotowe, modele wiązań chemicznych, okulary VR wirtualne laboratorium wieloprzedmiotowe,

– sprzęt audiowizualny tj. monitor dotykowy, komputer stacjonarny, kamera USB,

– tablice informacyjne.

 

Całkowita wartość zadnia  52 812,00 zł

Dofinansowanie 44 660,00 zł

Wkład własny z budżetu Gminy Zduny 8 152,00 zł

 

Przejdź do treści