Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Fabryka Optymizmu dla przedszkolaków w Gminie Zduny

Od 22 stycznia 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach
rozpoczęły się zajęcia z integracji sensorycznej, będące m.in. przedmiotem
projektu  „Fabryka optymizmu dla przedszkolaków w Gminie Zduny” realizowanego przez Gminę Zduny

w ramach Osi XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna.

Zajęcia odbywają się w Sali SI, nowocześnie wyposażonej w specjalistyczne atestowane sprzęty rehabilitacyjne: krążki, platformy na zawiesiach, deskorolki,
masażery, suchy basen, wałki rehabilitacyjne i wiele innych.

Niebawem rozpoczną się kolejne zajęcia – tym razem w „Sali doświadczania świata”,  która również została wyposażona dzięki realizacji projektu

Przejdź do treści