Slide Slide Slide Slide

Fabryka optymizmu dla przedszkolaków w Gminie Zduny

W dniu 2 lipca 2020 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego na dofinansowanie projektu pn. „Fabryka optymizmu dla przedszkolaków w Gminie Zduny” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępu i zwiększenie szans aktywnego uczestnictwa dzieci z niepełnosprawnościami w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w 2 oddziałach wychowania przedszkolnego w Gminie Zduny w okresie 01.07.2020-31.07.2021 poprzez objecie wsparciem 4 dzieci z niepełnosprawnością poprzez rozszerzenie oferty oddziałów wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów (w tym objęcie 52 dzieci zajęciami dodatkowymi), doposażenie przedszkoli
w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz nabycie kwalifikacji i kompetencji zawodu przez 8 nauczycieli pracujących w 2 oddziałach wychowania przedszkolnego.

Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego dla Dział. 11.1.RPOWŁ poprzez umożliwienie udziału w edukacji dzieciom z deficytami społecznymi, emocjonalnymi i intelektualnymi zagrożonych znacznym opóźnieniem wejścia w system edukacji. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Bąkowie Górnym.

 

0 lubi
Wcześniejszy post: Polska „Pod biało-czerwoną”Następny post Spisz się przez Internet i zdobądź upominek!

Powiązane wpisy

Przejdź do treści