Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

ZDUNY

2021

Zadanie pn. „Zainstalowanie klimatyzacji w Domu Ludowym” zrealizowano dzięki pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus”.

W ramach zadania:

– wykonano remont sali,

– zainstalowano klimatyzację.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 zł.

Przejdź do treści