Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Referat Finansowy

Ewa Rybus

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

pokój nr 6

tel. 46 838 74 26 wew. 13

Załatwia sprawy w zakresie:

 • księgowości budżetowej.

Monika Ciastek

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

pokój nr 6

tel. 46 838 74 26 wew. 13

Załatwia sprawy w zakresie:

 • księgowości budżetowej.

Maria Goździk

Inspektor ds. obsługi kasy

pokój nr 1

tel. 46 838 74 26 wew. 11

Załatwia sprawy w zakresie:

 • obsługi kasowej urzędu,
 • obsługi finansowo – księgowej samorządów mieszkańców wsi,
 • rozliczenia podatku dochodowego od umów zlecenia i o dzieło,
 • rozliczenia podatku VAT,
 • kompletowania i przedkładania podań w sprawach przesunięć terminów i umorzeń należności podatkowych.

 

Malwina Sokół
Pomoc Administracyjna

pokój nr 2

tel. 46 838 74 26 wew. 18

Załatwia sprawy w zakresie:

 • księgowości podatkowej od środków transportowych, lokali i podatku od nieruchomości,
 • naliczania i poboru należności za zużycie wody,
 • przyjmowania wniosków i wydawania decyzji dotyczących dodatków mieszkaniowych,
 • wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

 

Piotr Wolski
Podinspektor ds. łącznego zobowiązania pieniężnego i odpadów

pokój nr 3

tel. 46 838 74 26 wew. 19

Załatwia sprawy w zakresie:

 • wymiaru i poboru łącznego zobowiązania podatkowego,
 • rozliczania i kontroli rachunkowości sołtysów,
 • wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • naliczania i ewidencjonowania należności związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

 

Przejdź do treści