Slide Slide Slide Slide

Nowy Złaków

Nowy Złaków

Wieś o ogólnej powierzchni 227 ha, którą zamieszkuje 83 mieszkańców;
Wieś powstała w 1928 r. w wyniku parcelacji dużej fermy hodowlanej w Złakowie.

sołtys: Władysław Dobrogowski

Przejdź do treści