Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

290 posesji z terenu Gminy Zduny zyska dostęp do odnawialnych źródeł energii

Gmina Zduny 30 grudnia 2022 roku ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zduny”. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji, dostawę oraz montaż wraz z uruchomieniem  254 instalacji fotowoltaicznych, 87 instalacji kolektorów słonecznych oraz 33 kotłów na pellet a na jego realizację zaplanowano kwotę 6.822.096,08 zł. Powyższe instalacje zostaną zamontowane na 290 posesjach prywatnych na terenie Gminy Zduny. Każda z instalacji będzie produkowała energie cieplną bądź elektryczną na własne potrzeby budynku mieszkalnego, w którym zostanie zamontowana.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Część 1 obejmuje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla prywatnych budynków mieszkalnych, część 2 –  dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych dla prywatnych budynków mieszkalnych, część 3 – dostawę i montaż kotłów na biomasę dla prywatnych budynków mieszkalnych.

Warto przypomnieć, że na realizację przedmiotowego projektu Gmina Zduny pozyskała wsparcie finansowe  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020., Finansowanie zadania zakłada, że mieszkaniec pokryje 15% kosztów netto instalacji oraz podatek VAT a przyznane dofinasowanie 85 % kosztów netto instalacji . Ostateczny udział własny mieszkańców i koszty wykonania instalacji będą możliwe do określenia po wyborze wykonawcy prac. 24 lutego br. upłynął termin składania ofert. Dla wszystkich 3 części wpłynęło ich łącznie 12. Obecnie trwa ich weryfikacja.

43 Lubi
Wcześniejszy post: „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.Następny post Nabór wniosków o udzielenie dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Zduny

Powiązane wpisy

Przejdź do treści