Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Niezwykłe znalezisko podczas rozbiórki budynku po byłym Urzędzie Gminy Zduny

Niezwykłe znalezisko podczas rozbiórki budynku po byłym Urzędzie Gminy Zduny

9 lutego  podczas prac rozbiórkowych budynku po dawnym Urzędzie Gminy Zduny, odnaleziono na strychu dokumentację z początku XX wieku, której treść wskazywała na jej wysoką wartość archiwalną.
O znalezisku Wójt Gminy Zduny niezwłocznie poinformował Archiwum Państwowe. Pracownik łowickiej sekcji Archiwum Państwowego w Warszawie 16 lutego dokonał ekspertyzy odnalezionych materiałów i stwierdził, iż są to akta po byłym Urzędzie Gminy Bąków z siedzibą w Zdunach oraz Agencji Pocztowo-Telegraficznej Zduny k. Łowicza.
Ze względu na miejsce ich przechowywania akta są ukurzone, upiaszczone i mocno zabrudzone, co sprawia, że odczytanie ich treści jest utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Zachowane materiały pochodzą z początku XX wieku, choć zdarzają się też wpisy z akt metrykalnych w języku rosyjskim, służące do wpisywania poszczególnych osób do rejestrów mieszkańców założonych w latach 80-tych XIX w.
Wśród zachowanych materiałów odnaleziono m.in. kenkarty, podania o wydanie dowodów osobistych z lat 30-tych XX w., dokumentację podatkową z lat 20-tych XX w., dokumentację spraw urzędowych, pojedyncze egzemplarze obwieszczeń, świadectwa przeglądu zwierząt, rosyjskojęzyczne wypisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów.
Z uwagi na konieczność pilnego zabezpieczenia konserwatorskiego odnalezionych materiałów oraz przeprowadzenia specjalistycznych zabiegów mających na celu przywrócenie dokumentacji jak najlepszego stanu, 17 lutego nastąpiło przekazanie archiwaliów do zasobu Archiwum Państwowego. Jest to pierwsze tego typu znalezisko, dokonane na terenie powiatu łowickiego.

 

108 Lubi
Wcześniejszy post: Zaproszenie do udziału w badaniu oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z NGO działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2022 rokNastępny post „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

Powiązane wpisy

Przejdź do treści