Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

I N F O R M A C J A

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Wójt Gminy Zduny informuje, że w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP) w 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku w lutym 2023 r. wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi gotówką w kasie Urzędu Gminy Zduny albo przelewem bankowym w okresie  3-28 kwietnia 2023 r.

Producenci rolni, którzy nie wykorzystają całorocznego limitu w I terminie, mogą złożyć drugi wniosek w sierpniu 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. W przypadku złożenia wniosku w sierpniu 2023 r. wypłata nastąpi w okresie 2-31 października 2023 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobierać w Urzędzie Gminy Zduny (pokój nr 6) lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny: http://bip.ugzduny.nv.pl (w zakładce: Poradnik interesanta/ Podatki/Wykaz zwrotu podatku akcyzowego/INFORMACJA).

Dokumenty do wypełnienia poniżej:

Zwrot podatku akcyzowego 2023

25 Lubi
Wcześniejszy post: Zostań EKO LIDEREMNastępny post Zasady segregacji odpadów

Powiązane wpisy

Przejdź do treści