Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Informacja o wypłatach dodatku węglowego!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Zduny informuje, że od dnia 05.10.2022 r. Urząd Gminy rozpoczął wypłatę dodatku węglowego.

Wypłaty dokonywane są sukcesywnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy.

Jednocześnie do wnioskodawców są wysyłane informacje dotyczące rozpatrzenia złożonych wniosków.

Prosimy o cierpliwe oczekiwanie na informacje i wypłaty.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 ( Dz. U. z 2022 poz. 1692) o dodatku węglowym oraz ustawą z dnia 15 września 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967)

Informujemy, że zgodnie z wyżej wskazanymi przepisami prawa w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacony wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Jednocześnie informujemy, że analogicznie do treści art. 17 ustawy o dodatku węglowym informacje o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania przesłane zostaną na adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej informujemy o możliwości osobistego odebrania informacji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w siedzibie Urzędu gminy Zduny, w godzinach jego pracy.

Równocześnie wskazujemy, że zgodnie z zapisami ww. ustawy, dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022r. wypłaca się do 30 grudnia 2022r.

 

4 Lubi
Wcześniejszy post: Bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii EuropejskiejNastępny post Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Powiązane wpisy

Przejdź do treści