Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Komunikat dla interesariuszy budowy gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka

O

perator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 16.03.2021 r. informuje, że zawarł umowy z wykonawcami, którzy realizować będą w imieniu Spółki prace terenowe polegające na:

1. Przeprowadzeniu archeologicznych badań powierzchniowych – prace wykona firma archeologiczna ARKADIA Katarzyna Oleszek z siedzibą w Rzeszowie;
2. Przejęciu nieruchomości na czas budowy gazociągu wraz z wysyłką zawiadomień (spisywanie protokołów zerowych) – firma M-GEO Mateusz Wójcik z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
3. Wycince drzew z terenu objętego inwestycją – prace wykona Zakład Usługowy ALFA Robert Jaskólski z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Powyższe prace realizowane będą od września do końca 2021 r.

Wszelka korespondencja związana z przedmiotową inwestycją (m.in. zawiadomienia urzędowe, zawiadomienia o terminie protokolarnego przejęcia nieruchomości), będzie wysyłana na dane adresowe wskazane w katastrze nieruchomości właściwego Starostwa Powiatowego. Prosimy aby właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości zadbali o jak najszybszą aktualizację tych danych.
Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych dla gazociągu Gustorzyn – Wronów Etap II Leśniewice – Rawa Mazowiecka pozostaje bez zmian tj. pierwszy kwartał 2022 r.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych Inwestor będzie organizował spotkania informacyjne, podczas których zostanie szczegółowo omówiony przebieg prac budowlanych.

Ogłoszenia o spotkaniach zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu oraz urzędów miast i gmin.

Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Więcej informacji o projekcie: www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/

2 Lubi
Wcześniejszy post: Mobilne Miejsca SpisoweNastępny post Mobilne Miejsca Spisowe w Gminie Zduny

Powiązane wpisy

Przejdź do treści