Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu

przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi:

  • produkcję oraz uprawy produktów roślinnych (zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby),

powinny złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko i numer PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,

  • numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych,

  • określenie rodzaju i zakresu działalności tym rodzaje żywności, która ma być przedmiotem produkcji i obrotu,

  • określenie lokalizacji gospodarstwa, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek można pobrać na stronie internetowej:

  • https://www.gov.pl/web/psse-lowicz

BRAK AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA O WPISIE GROZI KARĄ FINANSOWĄ!

Prosimy podmioty prowadzące na terenie powiatu łowickiego działalność z zakresu:

  1. produkcji pierwotnej,

  2. dostaw bezpośrednich

  3. przetwórstwa,

które nie posiadają zaświadczenia o wpisie do rejestracji działalności o jak najszybsze złożenie odpowiednich wniosków
do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu ulica Podrzeczna 24.

0 lubi
Wcześniejszy post: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.Następny post Konkurs Fotograficzny pt. „Moja rodzina świetnie się spisuje”

Powiązane wpisy

Przejdź do treści