Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Konkurs dla przedsiębiorstw realizujących swoją działalność na terenie woj. Łódzkiego!

Drodzy Państwo,

Firma lexway organizuje konkurs dedykowany w ramach B+R, dla przedsiębiorstw realizujących swoją działalność na terenie woj. Łódzkiego.

Zgłoś się do nas już dziś!

Kto może składać wnioski?

  • przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie, duże

  • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

  • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te ponoszone są przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.

Procent dofinansowania projektu
Max % dofinansowania:

  • Badania przemysłowe:

– mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%;

– średnie przedsiębiorstwa: 75%;

– duże przedsiębiorstwa: 65%.

  • Eksperymentalne prace rozwojowe:

– mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;

– średnie przedsiębiorstwa: 50%;

– duże przedsiębiorstwa: 40%.

  • Prace przedwdrożeniowe: do 50%.

  • Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej to 100%.

  • Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wynosi do 85%.

  • Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 28 000 000,00 zł.

Firma lexway podejmuje współpracę na zasadzie success fee.

Więcej informacji można uzyskać od ekspertów:

Izabela – Ekspert ds. dotacji 789 407 561

Marek – Ekspert ds. dotacji 666 653 577

Zachęcamy wszystkich do brania udziału w konkursie !

0 lubi
Wcześniejszy post: Skorzystaj z wyszukiwarki EkodotacjiNastępny post Bezpłatne Porady Prawne

Powiązane wpisy

Przejdź do treści