Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

G

minny Ośrodek pomocy Społecznej w Zdunach informuje o trwającym naborze chętnych osób niepełnosprawnych do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Jest to Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności, funkcjonowaniu w życiu społecznym oraz wspomaganie osób niepełnosprawnych w podejmowania wszelkich aktywności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Osoby chcące wziąć udział w Programie proszone są o zgłaszanie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach.

2 Lubi
Wcześniejszy post: Zgłoś się na szczepienie przeciw Covid-19!Następny post Kampania społeczna „Sadza płonie. Czas Zabija. Żyj!”

Powiązane wpisy

Przejdź do treści