Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Rząśno – Bąków Górny i Bogoria Pofolwarczna na terenie Gminy Zduny”

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Rząśno – Bąków Górny i Bogoria Pofolwarczna na terenie Gminy Zduny”

Prace związane z przebudową drogi w obrębach wsi Rząśno – Bąków Górny – Bogoria Pofolwarczna rozpoczęły się 14 września 2020 r.
Zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie przez Wójta Gminy Zduny Krzysztofa Skowrońskiego z Zarządem Województwa Łódzkiego
na realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych pod nazwą: Budowa i modernizacja dróg dojazdowych
do gruntów rolnych kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 285 580,00 zł
Przedmiotowym zadaniem został objęty odcinek o długości 1,450 km, który posiadał widoczne ślady częstej eksploatacji, które
uniemożliwiały swobodny przejazd drogą. Prace prowadzi firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych w Łowiczu Sp. z o.o.
Nawierzchnia nowo przebudowanej drogi będzie pokryta betonem asfaltowym o szerokości 3,80 m.
Poprawa jakości nawierzchni ułatwi sprawne i bezpieczne dotarcie do pól mieszkańcom Gminy Zduny.

Czekamy na końcowy efekt kolejnej inwestycji, który poprawi jakość infrastruktury na terenie naszej Gminy!

13 Lubi
Wcześniejszy post: 50 lat małżeństwa za nimi… ZŁOTE GODY 2020Następny post Bezpłatne webinarium: „Narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej”.

Powiązane wpisy

Przejdź do treści