Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Przypominamy, że od dnia 22 stycznia br. dla osób 70+ uruchomiona jest możliwość zapisywania się oraz umawiania terminów szczepień przeciwko COVID-19!

 

Szanowni Państwo !

Informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień  przeciwko
COVID-19, na terenie naszej gminy punkt szczepień znajduje się w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zdunach.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości przeprowadzenia zaszczepienia przeciw SARS-CoV-2 przez nasz podmiot leczniczy.

 Od dnia 22 stycznia br. uruchomiona jest możliwość zapisywania się i umawiania terminów  szczepień dla osób 70 +

Szczepienia dla  grupy 80+ rozpoczną się od dnia 25 stycznia br.

Zapisów można dokonywać :

 • za pośrednictwem infolinii 989
 • online przez Internetowe Konto Pacjenta
 • za pośrednictwem placówki w której wystawiono e-skierowanie
 • osobiście lub telefonicznie w punkcie szczepień ( NZOZ w Zdunach – tel. 46 838 75 35 lub 722 211 970 ).

Jednocześnie informuję, iż osoby  mające trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą skorzystać z transportu
organizowanego  przez samorząd gminy. Zapotrzebowanie na dowóz można zgłaszać do Urzędu Gminy w Zdunach
w godzinach 8.00. – 16.00 pod numer telefonu 573 447 014.
Wszystkie dowozy będą szczegółowo uzgadniane z punktem szczepień w NZOZ w Zdunach.

 

Szanowni Państwo, podając do naszego telefonicznego punktu potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 , dane osobowe w celu realizacji transportu , wyrażacie Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną w związku z tym przetwarzaniem.

 

 1. Administratorem podanych  danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, siedziba: 99-440 Zduny, Zduny 1C tel. sekretarz@gminazduny.pl
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email:  inspektor@kiodo.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w związku z wykonywaniem polecenia Wojewody Łódzkiego (decyzja PNIK.6333.1.2021 ) w związku z art. 11h ust 5 oraz ust 1,4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 z późn. zm.)
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby i podmioty do tego upoważnione. W celu zorganizowania transportu dane będą przekazane do jednostek organizacyjnych straży pożarnych lub Państwowej Straży Pożarnej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu lub do momentu wycofania zgody.
 7. Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego t.j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, może uniemożliwić zorganizowanie transportu, o który mowa w pkt 3.”

 

 

1 jak
Wcześniejszy post: Rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu unijnego!Następny post Ostatnie dni na złożenie sprawozdań przez KGW !

Powiązane wpisy

Przejdź do treści