Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Ważna informacja!

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o zmianach sposobu obsługi interesantów Urzędu Gminy Zduny.

Od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa, jednak w przypadku konieczności załatwienia spraw osobiście interesanci będą przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Numery kontaktowe:

 Sekretariat: 46 838 74 26

USC: 46 838 74 26 wew. 25

Podatki: 46 838 74 26 wew. 19

Oświata: 46 838 74 26 wew. 17

Rolnictwo/Inwestycje: 46 838 74 26 wew. 12

Kasa: 46 838 74 26 wew. 11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 46 838 75 94

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości sprawy w tutejszym urzędzie załatwiać przede wszystkim drogą telefoniczną, elektroniczną lub pocztową. Wnioski oraz inne dokumenty można przesłać za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, drogą pocztową lub  można je złożyć w wersji papierowej wrzucając do wystawionej skrzynki podawczej znajdującej się przy drzwiach wejściowych do urzędu.

Do odwołania zawiesza się obsługę kasową. Płatności prosimy realizować drogą elektroniczną.

Rachunki bankowe Gminy Zduny

Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział Zduny

Na poniższe rachunki prosimy o dokonywanie wpłat zgodnie
z przeznaczeniem:

55 9288 1109 1276 9078 2000 0180 –  wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, opłata skarbowa, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

05 9288 1109 1276 9078 2000 0110 – wpłaty z tytułu odpadów

26 9288 1109 1276 9078 2000 0120 – wpłaty dotyczące pobytu dzieci w Żłobku

86 9288 1109 1276 9078 2000 0010 – wpłaty za opłaty w przedszkolu oraz posiłki

Rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdunach

41 9288 1109 1278 3638 2000 0010

kod SWIFT : GBWCPLPP

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy Zduny

Zduny 1C

99-440 Zduny

Tel. 46 838 74 26

Fax. 46 838 74 23

 Adres poczty elektronicznej:

e-mail: sekretariat@gminazduny.pl

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Wójt Gminy Zduny

/-/ Krzysztof Skowroński

 

10 Lubi
Wcześniejszy post: ,,Niepodległa do hymnu”Następny post NOWOCZESNA POCZTA!

Powiązane wpisy

Przejdź do treści