Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Starosta łowicki, powołując się na pismo Ministra Klimatu i Środowiska informuje, że w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się wykonanie- w cyklu 5 letnim- opracowania pod nazwą: Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach
2020-2024. 

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych.

Prace związane z realizacji tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

W związku z powyższym właściciele lasów, położonych na terenie powiatu łowickiego, niestanowiących własności Skarbu Państwa, proszeni są o umożliwienie pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego do:

  • wstępu na teren lasów;

  • założenia w lasach powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku;

  • dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Poniżej umieszczamy pismo Ministra Klimatu i Środowiska.

0 lubi
Wcześniejszy post: Weź udział w konkursie!Następny post Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu

Powiązane wpisy

Przejdź do treści