Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Zaproszenie do udziału w badaniu oceny jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z NGO działającymi na terenie województwa łódzkiego za 2022 rok

Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie  gminy (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne)
do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2022 roku.
Dzięki badaniu Organizator chce poznać m.in preferencje sektora NGO w zakresie współpracy oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój relacji.
Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte.

Ankieta zawiera 14 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.

https://elodzkie.pl/ankiety/ocena-jakosci-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-lodzkiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-dzialajacymi-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego-za-2022-rok

 

0 lubi
Wcześniejszy post: Szkolenie „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”Następny post Niezwykłe znalezisko podczas rozbiórki budynku po byłym Urzędzie Gminy Zduny

Powiązane wpisy

Przejdź do treści