Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny zdjęcie gmina zduny Slide zdjęcie gmina zduny

Zasady segregacji odpadów

Odpady cennym surowcem

System gospodarki obiegu zamkniętego jest jednym z filarów działalności na rzecz ochrony środowiska. Jako kluczową korzyść wynikającą z procesu, wymienia się efektywne wykorzystanie odpadów i nadanie im drugiego życia poprzez recykling i przywrócenie ich do obiegu. Osiągnięcie tego celu opiera się na odpowiednim przetwarzaniu odpadów – cennych surowców, dzięki którym na przykład ze zużytego plastikowego pudełka możemy stworzyć nowe pudełko lub artykuły gospodarstwa domowego, a ze słoika wytworzyć szklaną butelkę. Aby jednak było to możliwe, niezbędna jest właściwa segregacja, za którą odpowiedzialny jest każdy z nas. Jak zatem poprawnie segregować odpady?

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Wrzucamy:

 • zgniecione butelki po napojach
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • puszki, kapsle, metale kolorowe Nie wrzucamy:
 • nieopróżnionych butelek i pojemników
 • plastikowych zabawek
 • zużytych baterii i akumulatorów

PAPIER

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton
 • katalogi, ulotki
 • gazety i czasopisma Nie wrzucamy:
 • zużytych chusteczek i ręczników papierowych
 • papieru powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego SZKŁO

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • szklane opakowania po kosmetykach Nie wrzucamy:
 • ceramiki, kryształów, porcelany
 • szkła okularowego
 • żarówek i świetlówek ODPADY BIODEGRADOWALNE

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • gałęzie
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt
 • leków
 • drewna impregnowanego ODPADY ZMIESZANE

Do pojemników z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i tych, które należy oddawać w specjalnie wyznaczonych punktach.

Źródło energii ukryte w odpadach

Co jednak dzieje się z odpadami, których nie da się powtórnie wykorzystać? Nawet takie znajdują swoje zastosowanie, ponieważ z pozoru bezwartościowe odpady stają się paliwem i jednocześnie źródłem energii. Instalacje termicznego przekształcania odpadów z energii odzyskanej z procesu spalania odpadów, produkują energię elektryczną oraz cieplną. .

Należy pamiętać również o odpowiednim zagospodarowaniu odpadów problemowych i niebezpiecznych, w tym: papa, styropian, wełna mineralna, opony, sprzęt RTV i AGD, czy odpady po żrących środkach chemicznych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u zorganizowanym przez gminę.

Wnioski? Najwyższa pora wyrzucić z naszego słownika słowo „śmieci” i zastąpić je słowem „ odpady”, bowiem odpowiednio segregowane stanowią wartościowe zasoby. Każde nadające się do recyklingu: plastikowa butelka, szklany słoik, karton, papier, aluminiowa puszka, czy roślinne resztki to cenne surowce. A z każdym odpadem, który uda się przetworzyć, razem domykamy obieg gospodarki cyrkularnej i kreujemy czystą przyszłość.

0 lubi
Wcześniejszy post: Informacja dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejNastępny post Nowy Punkt Paszportowy w Kutnie

Powiązane wpisy

Przejdź do treści